Interesante Webpagina's


 

 

  

Freelancer is een ingeburgerd begrip, maar toch is het niet altijd duidelijk wat hier-mee wordt bedoeld. De freelancer wordt in geen wet genoemd. Welke wetgeving van toepassing is, hangt af van de specifieke situatie van de freelancer. Freelancers noemen zich soms ook zzp’er (zelfstandige zonder personeel). Er is geen wezenlijk verschil.

Freelancers bieden diensten aan en werken zelfstandig voor verschillende opdrachtgevers. De Belastingdienst stelt de status van de freelancer vast. Ziet de Belastingdienst de freelancer niet als zelfstandig ondernemer, dan heeft dat gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting en de premies werknemersverzekeringen. Hierbij speelt wetgeving op het gebied van arbeid, sociale verzekeringen en belastingen een rol.

 

 Lees verder voor meer informatie